Mötesmodeller

Ibland kan det vara bra att byta den traditionella mötesmodellen mot något nytt för att deltagarna ska vara både effektiva och kreativa. Här följer några förslag på kreativa mötesmodeller som kan vara ert verktyg.

Walk and talk

•Lämpar sig för upp till 30 personer
• Promenera och tänka kreativt
• Beslutsfattande och säkerställande av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 2,5 - 3 timmars promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut
Svårighetsgrad: 1 av 5 

Uppkopplade


• Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
• Ifrågasätter närvaro-myten
• Förbered infrastrukturen
• Förbered dig på kulturellt motstånd
• Öva upp simultanförmågan
• Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
• Analysera erfarenheterna före, under och efter
Svårighetsgrad: 3 av 5 

Navigator


• Skapa närvaro hos deltagarna
• Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
• Skapa struktur och kvalité för mötet
• Avsikt med mötet
• Agenda till mötet
• Arbetsform under mötet
• Sammanfatta
• Slutsats
Svårighetsgrad 2 av 5 

 

Svenska spahotell Svanen Svenska möten Facebook Facebook
Kurorten Mösseberg är ett Cittaslow-diplomerat företag, medlem i Svenska Spa-hotell samt i Tasteful Sweden.