Svenska Möten - utvalda konferensanläggningar

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Kurorten Mösseberg är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Svenska Möten

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Kurorten Mösseberg äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se och på www.svanen.se

Svenska spahotell Svanen Svenska möten Facebook Facebook
Kurorten Mösseberg är ett Cittaslow-diplomerat företag, medlem i Svenska Spa-hotell samt i Tasteful Sweden.